Úradná tabuľa

Zámer odpredaja obecného pozemku

 30.04.2020

Obec Slavkovce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.  2/2020/2, zo dňa  29.4 2020

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku  v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom na:

-          novovytvorenú parcelu č. 149/3 o výmere 1142 m2 (zastavaná plocha),  KN-C, katastrálne územie Slavkovce, ktorá bola zameraná geometrickým plánom č. 34872728-141/19 zo dňa 8.11.2019, v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov

Lehota na predloženie ponuky: do 30.6. 2020 do 15:00 hod. poštou alebo osobne na podateľni Obecného úradu obce Slavkovce

Geometrický plán:

http://www.obecslavkovce.sk//files/2020-04-03-131642-GP_bytovka.pdf

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Slavkovce
Počasie Slavkovce - Svieti.com

Návštevnosť

TOPlist

AnketaPoužívam internet: