Úradná tabuľa

Dočasná uzávierka cesty III/3744, medzi obcami Budkovce -Drahňov

 22.05.2019

Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií konajúc podľa ustanovenia § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a po dohode s OR PZ SR, ODI v Michalovciach
p o v o ľ u j e
dočasnú úplnú uzávierku cesty III/3744, medzi obcami Budkovce - Drahňov, pre Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS TO, Šrobárová č.1, 075 01 Trebišov (ďalej len „žiadateľ), za dodržania nasledovných podmienok:

Druh uzávierky: dočasná úplná uzávierka cesty III/3744, medzi obcami Budkovce - Drahňov

Doba uzávierky: - dňa 22. mája 2019, v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. a
         - dňa 29. mája 2019, v čase od 8:00 hod. nepretržite do dňa 30. mája 2019 do 22:00 hod.

Dôvod uzávierky: plánovaná realizácia stavby: „Úplná uzávierka železničného priecestia cesty III/3744 Budkovce - Drahňov, JIČ: SP 1463, žkm 31,047 na žel. trati Maťovce - Bánovce nad Ondavou, v úseku Drahňov - Budkovce NR“
Dĺžka uzávierky:    25 m pred a za železničným priecestím
Dĺžka obchádzkovej trasy:   13,5 km
Popis obchádzky: III/3744 Budkovce – Drahňov, II/552 Veľké Raškovce, III/3739 Malé Raškovce – Zemplínske Kopčany – Slávkovce, III/3745 Budkovce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Slavkovce
Počasie Slavkovce - Svieti.com

Návštevnosť

TOPlist

Anketa