Aktuality

NOVÉ OPATRENIA OD 16.11.2020

 18.11.2020

Vláda SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR prijala v boji proti COVID-19 opatrenia. Prinášame prehľad platných od 16.11.2020.

Prevádzkovatelia divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (divadlá a kiná)

Divadlá a kiná budú môcť byť otvorené do 50 percent kapacity:

- prevádzkovať sa môžu len za podmienky výlučne sediaceho obecenstva,
- obmedziť predaj vstupeniek tak, že:
1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo
2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať, teda sedenie šachovnicovo,
- pred vstupom na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu merať telesnú teplotu,
- zakázať vstup na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní
audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
- zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v priestoroch prevádzky,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
- pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch.

fitnescentrá

Všetkým prevádzkovateľom fitnescentier sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

- stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov (jeden na 15 m2),
- zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

plavárne (umelé kúpaliská)

Všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

- stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov (jeden na 15 m2),
- zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou
- obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,
- pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky, e) pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,
- obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
- neprevádzkovať pitné fontánky,
- zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Športové podujatia

K doteraz povoleným športovým podujatiam pribudli Slovenská hokejová liga, II. futbalová liga; povoľujú sa aj podujatia nevyhnutné pre fungovanie karanténnych športových centier pod záštitou ministerstva školstva; všetky povolené športové podujatia sa naďalej budú musieť konať bez divákov.

Kostoly

Povoľujú sa aj bohoslužby, avšak len so sediacimi veriacimi, pričom budú musieť sedieť v každom druhom rade, resp. šachovnicovo.

Školy

Školy ostávajú aj naďalej uzavreté. Otvorené sú len materské škôlky a prvý stupeň základných škôl. Od pondelka však platia niektoré výnimky:

S účinnosťou od 16. novembra 2020 sa obnovuje školské vyučovanie

a) v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách,
b) v základných školách a stredných školách v malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, umožňujú to prevádzkové podmienky a rozhodne tak zriaďovateľ; malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca,

- obnovuje sa prevádzka školských internátov a zariadení školského stravovania pre žiakov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl,

- ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ, v prevádzke zariadení školského stravovania sa umožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základných škôl a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu.

Hranice

Mení sa aj systém na hraniciach, keďže Slovensko prechádza na európsky cestovateľský semafor. Na zoznam tzv. červených krajín sa od pondelka k Česku zaradia ja ostatní susedia Slovenska - Rakúsko, Poľsko a Maďarsko. 

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky budú mať od 16. novembra od 7:00 dve možnosti:

1. Povinná registrácia na stránke http://korona.gov.sk/ehranica najneskôr pri vstupe.
- na požiadanie sa budú musieť tieto osoby preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie príslušníkom Policajného zboru
- povinná izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Domáca izolácia platí aj pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti

2. Alternatívne k povinnostiam registrácie a izolácie sa môžu osoby preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín vykonaným v laboratóriách mimo územia SR.

Ukrajina

Od 16. novembra sa už nebude vykonávať na vonkajšej hranici s Ukrajinou testovanie osôb vstupujúcich na územie Slovenska antigénovými testami.

Výnimky pri prechode hranicami

Režim výnimiek platný na hraniciach s Českou republikou sa za rovnakých podmienok bude uplatňovať aj na hraniciach s Poľskom, Maďarskom a Rakúskom (napríklad študenti, tréningy športových klubov, turnusoví zamestnanci, poľnohospodári a umelecká činnosť).

Náhodné kontroly na hraniciach

Kontrolu dodržiavania nových povinností osôb po vstupe na územie SR uvedených vo vyhláške ÚVZ budú na hraniciach vykonávať príslušníci PZ. Kontroly budú náhodné so zameraním najmä na čas, kedy bude hranicu prekračovať najviac osôb. Slovenská republika zatiaľ nepristúpila k zatvoreniu hraničných priechodov a na hraniciach sa zatiaľ nebude vykonávať ani testovanie antigénovými testami.

Pendleri

Pri prechode cez hranice sa nemusia preukazovať žiadnym testom. Musia mať však potvrdenie o výkone práce, ktoré je možné nájsť vo vyhláške ÚVZ.

Pri pendleroch, ktorí bývajú na Slovensku a dochádzajú do zamestnania v susednom štáte, nie je podmienkou pre výnimku vzdialenosť 30 km od otvoreného hraničného priechodu.

Výnimka platí aj pre občanov SR, ak majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu.

Nákladná doprava a tranzit

Nákladná doprava bude prekračovať vnútorné hranice bez obmedzenia.

Tranzit bude povolený za podmienky prejsť územím SR do 8 hodín bez zastavenia okrem čerpania PHM.

Ochrana osobných údajov

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Obec Slavkovce
  Počasie Slavkovce - Svieti.com

  Návštevnosť

  TOPlist

  Anketa