Aktuality

Nové opatrenia platné od 1. januára 2021

 04.01.2021

NOVÉ OPATRENIA  PLATNÉ OD 1. JANUÁRA 2021  DO 24. JANUÁRA 2021

Zakazuje sa stretávanie rôznych domácností a vytváranie bublín, výnimka je vtedy, ak už máte bublinu vytvorenú, keď sa rozdelíte bublinu už nemôžete obnoviť

Zakazuje sa prevádzka lyžiarskych stredísk

Zakazuje sa ubytovanie nových hostí v hoteloch a rekreačných zariadeniach

Výnimka zo zákazu vychádzania:

 – cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,

pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť,

 – cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti,

 – cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,

 – cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť,

 – cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne,  servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,

cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,

 – cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,

cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť.

1 2 3 [>]

Ochrana osobných údajov

  SODB 2021

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

   Fotogaléria

   Kalendár

   Počasie

   Obec Slavkovce
   Počasie Slavkovce - Svieti.com

   Návštevnosť

   TOPlist

   Anketa