Aktuality

Oznámenie verejnou vyhláškou - Slavkovce – úprava vedenia NN a DP

 22.09.2021

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a. s., Košice ( VSD a. s.)  pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. obce Slavkovce.

Názov stavby: Slavkovce – úprava vedenia NN a DP

V rámci úpravy NN siete a DP sa navrhuje výmena vodičov za izolovaný kábel, výmena nevyhovujúcich podperných bodov ( elektrických stĺpov ) a úprava domových prípojok.

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok začiatok roka 2022.

Celá stavba sa zriadi na náklady stavebníka ( VSD a. s.).

Východoslovenská distribučná a. s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody.

Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce 30 dní od dátumu jeho vyvesenia.

V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať Odbor Sieťový inžiniering, Ing. Csomos Zoltán, kontakt: +421(0)55 610 1944/csomos_zoltan@vsdas.sk

V Michalovciach, dňa 21. 09. 202

Oznámenie verejnou vyhláškou :

http://www.obecslavkovce.sk//files/2021-09-22-141642-Verejn___vyhl____ka_-_Slavkovce.docx

Výkres 1

http://www.obecslavkovce.sk//files/2021-09-22-141551-IP10848-V__kres_1.pdf

Výkres 2

http://www.obecslavkovce.sk//files/2021-09-22-141609-IP10848-V__kres_2.pdf

Výkres 3

http://www.obecslavkovce.sk//files/2021-09-22-141625-IP10848-V__kres_3.pdf

1 2 3 [>]

Ochrana osobných údajov

  SODB 2021

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
   Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

   Fotogaléria

   Kalendár

   Počasie

   Obec Slavkovce
   Počasie Slavkovce - Svieti.com

   Návštevnosť

   TOPlist

   Anketa   Používam internet: