Aktuality

Výberové konanie na pozíciu pracovník miestnej občianskej poriadkovej služby

 10.11.2017

Obec  S l a v k o v c e,  072 17 Slavkovce 115 , okr. Michalovce                                                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IČO:00325775                           telefón:056/6493210                      e-mail: slavkovce@minet.sk

OBEC SLAVKOVCE

Vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na pozíciu 

PRACOVNÍK MIESTNYCH OBČIANSKYCH PORIADKOVÝCH SLUŽIEB SLAVKOVCE

Kandidát na pozíciu pracovníka Miestnych občianskych poriadkových služieb Slavkovce zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými prílohami a náležitosťami

do 22. novembra 2017 do 15,30 hod., na adresu Obec Slavkovce, 072 17 Slavkovce 115

v uzavretej obálke označenej

„ Výberové konanie – pracovník MOPS – NEOTVÁRAŤ ! „

Miesto výkonu práce: Obec Slavkovce

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

-          ukončené základné vzdelanie

-          prax v podobnej pozícii výhodou

-          bezúhonnosť

-          zodpovednosť, spoľahlivosť,  samostatnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

-          žiadosť o zaradenie do výberového konania

-          životopis

-          fotokópia dokladu/ vysvedčenia/ o dosiahnutí vzdelania

-          súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene   a doplnení niektorých zákonov

-          výpis z registra trestov nie starší ako tri  mesiace

Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.11.2017 o 10,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Slavkovciach

Termín predpokladaného nástupu do zamestnania : 1.12.2017

V Slavkovciach, dňa 10.11.2017                                                             Ing. Iveta Pavliková

                                                                                                                         starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Slavkovce
Počasie Slavkovce - Svieti.com

Návštevnosť

TOPlist

Anketa