Aktuality

Komunitné centrum Slavkovce - ITMS kód projektu 312061C401

 31.12.2017

Prijímateľ:                   Obec Slavkovce

Názov projektu:          Komunitné centrum Slavkovce

ITMS kód projektu:     312061C401

Operačný program ľudské zdroje

Cieľom projetku je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v obci Slavkovce do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva.

Špecifické ciele:

 • zlepšiť prístup miestnych ľudí k MRK k sociálnej infraštruktúre
 • aktivizovať ľudí z MRK k riešeniu vlastnej situácie ako aj otázok života obce
 • vytvoriť priestor pre zbližovanie majoritnej a minoritnej časti obyvateľstva
 • zamedziť a predchádzať vzniku sociálno-patologických javov

Hlavnou aktivitou projektu je prestavba existujúceho objektu, budovy bývalej základnej školy, pre účely zriadenia a fungovania komunitného centra (KC). Po ukončení prestavby bude objekt vybavený zariadením nevyhnutným k poskytovaniu sociálnej komunitnej práce. Miestom realizácie projektu je obec Slavkovce. Cieľovou skupinou sú príslušníci MRK žijúci v obci, s hlavným dôrazom na deti a mládež do 18 rokov, matky s deťmi, ako aj najviac sociálne vylúčených dospelých. 

Prestavba objektu bola ukončená 15.12.2017 a v súčasnosti prebieha kolaudácia stavby.

Plagát Komunitné centrum Slavkovce 

http://www.obecslavkovce.sk//files/2018-03-19-101230-plag__t_Slavkovce_KC__1_.PDF

Ochrana osobných údajov

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Obec Slavkovce
  Počasie Slavkovce - Svieti.com

  Návštevnosť

  TOPlist

  Anketa