Komunitné centrum Slavkovce


Základné informácie


     Operačný program:                       Ľudské zdroje

     Riadiaci orgán:                                Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

     Sprostredkovateľský orgán:         Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

     Kód projektu:                                   312051C900

     Miesto realizácie:                            Obec Slavkovce

     Začiatok realizácie:                        01.11.2017

     Ukončenie :                                       I. fáza 31.10.2019


Pracovníci komunitného centra:

Odborný garant komunitného centra                   Mgr. Zuzana  Š k u n d o v á

Odborný pracovník komunitného centra             Mgr. Eva  P u š k á š o v á

Pracovník komunitného centra                                Bc. Elena  N e s t o r a k  Adresa:    Komunitné centrum Slavkovce č.56, 072 17

Tel.číslo:     0902 458 236  

    e-mail:    kcslavkovce@gmail.com


Cieľová skupina komunitného centra:

marginalizovaná rómska komunita, deti a mládež do 18 rokov, rodiny s deťmi, mamičky na rodič. dovolenke, dlhodobo nezamestnaní, seniori


Aktivity komunitného centra

Komunitné centrum je miesto, ktoré navštevujú deti, mládež, dospelí i seniori.

KC realizuje:

-  individuálne aktivity (sociálne poradenstvo)

-  skupinové aktivity (športové aktivity, doučovanie, tvorivé dielne, prednášky, besedy,               spevácke a tanečné krúžky)

-  komunitné aktivity (náučné a rekreačné výlety, Mikuláš, MDD, Deň obce)


Pracovná doba v Komunitnom centre Slavkovce

PONDELOK

7.00 - 12.00

12.30 - 15.00

UTOROK

7.00 - 12.00

12.30 - 15.00

STREDA

7.00 - 12.00

12.30 - 15.00

ŠTVRTOK

7.00 - 12.00

12.30 - 15.00

PIATOK

7.00 - 12.00

12.30 - 15.00

                Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.employment.gov.sk                    www.esf.gov.sk                        www.minv.gov.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Obec Slavkovce
  Počasie Slavkovce - Svieti.com

  Návštevnosť

  TOPlist

  Anketa