Kultúra

Dedinská jednota dôchodcov v Slavkovciach

     Organizácia vznikla v roku 1990 ako občianske združenie, ktoré ochraňuje záujmy starších ľudí a je najväčšou dobrovoľníckou organizáciou na Slovensku. Má viac ako tisíc základných organizácii po celom Slovensku a je v nej zapojených viac ako 80 tisíc seniorov. Aj naša dedinská organizácia (DO) patrí do tejto rodiny a snaží sa vykonávať vzdelávaciu, kultúrnu či športovo-turistickú činnosť. Ako sa nám to darí, to posúďte sami.

 „Človek je krásny  nielen vtedy, keď má pružný krok.                                                                                                                                          Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku.                                                                                                                                    Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi“

     Tieto krásne verše charakterizujú seniorsky vek, ktorý sa prirovnáva ku krásnemu ročnému obdobiu, k jeseni. Hovorí sa, že mladosť má svoje plány, stredný vek svoje ciele a staroba svoj ľudský údel. I keď vieme, čo nás čaká, dvíhame hlavu a ďakujeme za všetko, čo ešte dostávame. Údel  starších v dnešnej pohnutej dobe nie je najľahší. Stráca sa totiž úcta k šedinám. No každého raz čas dobehne. Využívajú sa výdobytky práce rúk starších, ale zabúda sa na vzácne slovo – Ďakujem. Napriek všetkým prežitým ťažkostiam jesenný vek je vzácny – nie každému je dopriate sa ho dožiť. Jeseň života prináša múdrosť, zrelý pohľad, pokojnú myseľ. Využime získané poznatky a odovzdajme ich mladším, pomáhajme radou tým, čo to potrebujú, rozdávajme radosť, lásku svojim priateľom, deťom, vnúčatám i pravnúčatám. Je na nás ako sa rozhodneme, či budeme aktívne žiť alebo rezignujeme.

     Činnosť organizácie za sledované obdobie sa riadi plánom hlavných úloh, ktorý je schválený na hodnotiacej členskej schôdzi. Výbor riadi činnosť organizácie v období  medzi jednotlivými členskými schôdzami.  V predchádzajúcich obdobiach predsedami boli Ján Dzuro, Mária Serdyová. Od roku 2014 sa funkcie predsedníčky DO JDS ujala pani Viera Pavliková a riadi činnosť organizácie spolu s výborom v zložení: Mária Brejdová, Anna Pavlíková , Helena Barloková , Anna Barloková, Mária Serdyová, Ján Piskaj a Štefan Hreha.

     V priebehu roku sa uskutočňujú dve členské schôdze a to jedna hodnotiaca a druhá , ktorá má slávnostný charakter, kde sa spoločne oslavia okrúhle životné jubilea našich členov. 

     Členovia JDS sa zúčastňujú okresných športových hier v Michalovciach, kde sa súťaži  v disciplínach, ktoré zvládnu aj seniori, napr. hod granátom na diaľku, na cieľ, hod kriketovou loptičkou, kop na bránku, streľba a samozrejme aj beh. V roku 2016 sa tieto okresné športové hry konali na medzinárodnej úrovni pod názvom "Život je krásny" , nakoľko sa ho zúčastnili  seniori z Česka, Bieloruska, Macedónska, Ukrajiny a Slovenska. Jednu z medaili a to zlatú získal aj náš člen p. Miroslav Čižmár v kategórii kop na bránku. 

     Naša DO nadviazala priateľské styky s DO v Lastomíre. V roku 2015 sme pripravili kultúrno-športové popoludnie u nás v Slavkovciach. Ako športovú disciplínu sme pripravili súťaž vo varení pirohov. Dve 4-členné družstva dostali ingrediencie, pripravili cesto, naplnili  podľa vlastnej fantázie a uvarili pirohy, ktoré sa po vyhodnotení spoločne zjedli. Súťaženie sa skončilo remízou a nevyhral nikto – alebo lepšie povedané vyhrali všetci.


     

Obecná knižnica

Obecná knižnica je verejná inštitúcia zriadená a podporovaná obcou. Umožňuje prístup k informáciám a informačným zdrojom najširším spoločenským vrstvám bez ohľadu na rasu, národnosť, vek, pohlavie, vierovyznanie, jazyk, znevýhodnenie (zdravotné, sociálne), či dosiahnutý stupeň vzdelania.

Základným cieľom obecnej knižnice je zabezpečovať informačné zdroje a služby rôzneho druhu, ktorých úlohou je uspokojovanie potrieb jednotlivcov a skupín, ktoré sa týkajú informovanosti, vzdelávania a osobného rozvoja, relaxu a využívania voľného času.


Obecná knižnica sa nachádza v budove Materskej školy Slavkovce č.151, 072 17


Zodpovedný pracovník: Darina Sotáková 

Tel. číslo: 056/6493 210 (Obecný úrad Slavkovce)

Knižnica je otvorená  každý štvrtok od 13.00 do 15.30 hod.


Nachádzajú sa tu knihy rôznych žánrov:                                            

- detská literatúra, náučná, odborná literatúra, romány, poézia, próza, literatúra pre mládež a dospelých, detektívky, dobrodružná literatúra                                                                                                                                                                            

Čitateľský preukaz – nový  1 €      

Vypožičanie knihy      0,10 €

Vypožičanie detskej knihy 0,05€

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Slavkovce
Počasie Slavkovce - Svieti.com

Návštevnosť

TOPlist

Anketa