Samospráva

Orgány obce Slavkovce

Starostka obce:            Ing. Iveta  P a v l i k o v á 


Zástupkyňa starostky obce:     

                      Ing. arch. Eva  K u t a š o v á


Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Mgr. Ladislav Barlok

  2. Štefan Hreha

  3. Ing. arch. Eva Kutášová

  4. Viera Pavliková

  5. Ing. Marcel Petranič

  6. Slavomír Repko

  7. Ing. Ján Vaľo

Kontrolórka obce: Mgr. Jana Paľová

Administratívny pracovník: Katarína Matuchová

Kronikárka obce: Mária Brejdová

Komisia na ochranu verejného záujmu    Štefan Hreha- predseda

                                                                       Viera  Pavliková, Mgr. Ladislav Barlok


Komisia na ochranu verejného poriadku    Ing. Ján Vaľo - predseda

                                                                         Ing. Marcel Petranič, Slavomír RepkoOBECNÝ ÚRAD

SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA

Erb obce Slavkovce                                                         Farby vlajky obce sú modrá, žltá a biela.     

tvorí bača so svojou valaškou, 3 ovečkami a               Vlajka je ukončená tromi cípmi.

psíkom. Túto podobu erbu prevzala a užíva

po schválení v Heraldickom registri SR aj

súčasná samospráva.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Slavkovce
Počasie Slavkovce - Svieti.com

Návštevnosť

TOPlist

Anketa