Školstvo                

Názov školy:

Materská škola Slavkovce

Zriaďovateľ:

Obec Slavkovce č. 115, starosta obce – Ing. Iveta Pavliková

Adresa školy:

Slavkovce č. 151, 072 17 Zemplínske Kopčany

Číslo telefónu  školy:

056/64 93 261

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riaditeľka školy:

Mgr. Renáta  K a n d r á č o v á

Kontakt:

056/ 64 93 261

Učiteľka:

Bc. Veronika  G u b a ň á r o v á

Martina  P o l a č k o v á 

Školníčka:

Kuchárka:

Vedúca školskej jedálne:

Mária  B o b k o v á

Katarína  K a j l o v á

Marianna  H o r ň á k o v á  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet zapísaných deti v šk.r. 2017/2018: 24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materská škola v Slavkovciach je jednotriedna materská škola s celodennou prevádzkou a vyučovacím jazykom slovenským.

Materská škola je umiestnená v účelovej dvojpodlažnej budove s terasou.

Školský dvor a záhrada sú priestranné s množstvom kríkov, zelene a s možnosťami všestranného využitia. Vybavenie dvora preliezačkami, pieskoviskom a náradím na pohybové aktivity je vyhovujúce za účelom kreatívneho využívania pobytu vonku v edukačnom procese.

Interiér materskej školy je funkčný, esteticky upravený a zodpovedá potrebám a požiadavkám detí a rodičov.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú dve učiteľky, vrátane riaditeľky materskej školy a jedna prevádzková zamestnankyňa.

V pracovnom kolektíve sa snažíme o dobré medziľudské vzťahy, ktoré sú základom pokojnej atmosféry pre zvládnutie všetkých vytýčených úloh.

Jedinečnosť našej MŠ spočíva aj v takmer rodinnom charaktere prostredia, kde sa všetci poznáme, vidíme a stretávame ako jedna rodina.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Slavkovce
Počasie Slavkovce - Svieti.com

Návštevnosť

TOPlist

Anketa