Terénna sociálna práca - ukončené 30.11.2015

Na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia realizuje obec Slavkovce projekt Terénna sociálna práca. Tento projekt je zmluvnými stranami dohodnutý na dobu určitú od 1.6.2014 do 30.11.2015.     

Nakoľko sme nová začínajúca zložka, dúfame že v rámci tohto projektu sa nám podarí klientov aktivizovať v prirodzenom prostredí, ktorí z rôznych dôvodov nevyhľadávajú pomoc prípadne ju spočiatku odmietajú.        

Cieľom našej práce je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a preventívne pôsobiť na rizikové faktory a rizikové skupiny obyvateľov. 

Dôvodom vzniku terénnej sociálnej práce bol vyšší počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi,  nízka vzdelanostná úroveň v marginalizovanej skupine, chýbajúce základné hygienické návyky, vyšší počet mnohodetných rodín s nezaopatrenými deťmi v rodine, pravidelné porušovania školského poriadku (dochádzka, správanie), nízka resp. zlá sociálna a životná situácia. Toto všetko je podmienené aj nedostatkom pracovných príležitostí v našom okrese Michalovce.

 V rámci tohto projektu pracujú dvaja zamestnanci- terénny sociálny pracovník /TSP/  a asistent terénneho sociálneho pracovníka          /ATSP/. 

Kancelária terénnej sociálnej pracovníčky /TSP/ a asistentky terénnej sociálnej pracovníčky /ATSP/ sa nachádza v budove Obecného úradu Slavkovce. 

  • Terénna sociálna pracovníčka:                             Bc. Jaroslava Zajacová
  • Asistentka terénnej sociálnej pracovníčky:         Svetlana Ladičová


Tento projekt  sa realizuje vďaka podpore z Európského sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.    www.esf.gov.sk

Viac o projektoch na stránkach:        www.employment.gov.sk/sk/esf   a  www.sia.gov.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Slavkovce
Počasie Slavkovce - Svieti.com

Návštevnosť

TOPlist

Anketa