Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

 

  
 Informácie o projekte:

          Operačný program:                  Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) 

          Riadiaci orgán:                           Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

          Sprostredkovateľský orgán:    Ministerstvo vnútra SR

          Kód projektu:                              312051C909      

          Trvanie projektu:                         január 2016 – december 2019

          Miesto realizácie projektu:      Obec Slavkovce

          Začiatok realizácie:                    01.07.2017

    Ukončenie:                                   I. fáza  31.10.2019

           

         Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a                                Európskeho fondu regionálného rozvoja v rámci Operačného preogramu Ľudské zdroje            (OP ĽZ)  www.minv.sk

                  
            Realizácia projektu:                                                                                                     

            Terénna sociálna pracovníčka:    Mgr. Jaroslava Zajacová

            Terénna pracovníčka :                    Svetlana Ladičová                            

            Terénny pracovník :                         Štefan Ujlaky

            Adresa kancelárie:                          Obecný úrad Slavkovce, Slavkovce 115, 072 17                                                                             Slavkovce

            E- mail: tspslavkovce115@centrum.sk

            tel.kontakt: 0902 463 406      

           

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce.

Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie začlenenia sa  obyvateľov marginalizovanej komunity do všetkých sfér spoločnosti, predovšetkým  trhu práce a zvýšenie finančnej gramotnosti a sociálnych podmienok znevýhodnených občanov.

Činnosť bude zameraná na zmierňovanie nerovností, nerovného prístupu k vzdelaniu, bývaniu, sociálnej ochrane, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu a v neposlednom rade na zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov. Všetky opatrenia vykonávajú pracovníci po konzultáciách a dohode s klientom, prípadne sa navrhne riešenie iným odborníkom.                                                                                     

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Slavkovce
Počasie Slavkovce - Svieti.com

Návštevnosť

TOPlist

Anketa